Route

De NLP 20 minuten van aandacht

De flow waarin een groep verkeert tijdens een brainstormsessie is erg belangrijk. Het is van belang dat deze flow intact wordt gehouden en dus niet wordt verstoord door externe factoren. De tijd is één van de belangrijkste externe factoren.

Neuro Linguïstisch Programmeren

Vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt gesproken over de magische 20 minuten van heldere aandacht. Daarna wordt het lastiger om de aandacht en vooral de creativiteit te behouden en dien je stimulatoren in te bouwen, zoals het wisselen van ruimte, en op tijd korte pauzes in te lassen.

Je ziet bijvoorbeeld dat een topspreker als Tony Robbins (USA) zijn publiek 12 uur non-stop kan boeien. Zelfs 5 dagen achtereen, waarbij je rennend naar het toilet gaat om maar niets te willen missen. Een belangrijk geheim hiervan is dat elke 20 minuten een verandering optreedt. Hij laat zijn publiek dansen, springen, elkaar masseren, dingen opschrijven, intervisies doen met elkaar etc. Ook laat hij gasten op het podium of juist deelnemers. Elke 20 minuten verandert de setting.

Categorieën

Succesvol Brainstormen

Over MindCenter

MindCenter is een evenementenlocatie in Utrecht voor bijeenkomsten tot circa 150 personen. In het MindCenter is alles net even anders dan je gewend bent. Niet om het anders zijn, maar omdat wij vinden dat een andere aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

Bekijk onze ruimtes

Onze 4 gebieden

Meer Nieuws & Inspiratie

Mindmapping

Brainstormen wordt vaak geassocieerd met mindmapping. Veel mensen klinkt deze term dan ook bekend in de oren. Mindmapping is gebaseerd op gezamenlijk visualiseren van ideeën, inzichten, meningen en argumenten. De communicatie wordt hierbij verbeterd. In dit artikel gaan we kort in op de werkwijze en op de psychologie achter mindmapping (Radiant Thinking).

Werkwijze mindmapping

De werkwijze van mindmapping is in principe niet erg vernieuwend. Sterker nog, een mindmap maken lijkt erg veel op het maken van een woordweb. In het midden van het diagram wordt een onderwerp gekozen.

De deelnemers kunnen vervolgens sub-onderwerpen toevoegen. Aan die sub-onderwerpen kunnen weer nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Eigenlijk hoeft de mindmap nooit op te houden aangezien de verbindingen tussen de sub-onderwerpen elkaar weer versterken.

Daardoor ontstaan nieuwe ideeën en onderwerpen en zo gaat het door. In de praktijk een krachtige tool.

Mindmap software

Mindmapping begint vaak op een flipover of beschrijfbare wand. Er ontstaan dan zoveel ideeën dat de mindmap onoverzichtelijk dreigt te worden.

Gelukkig zijn hiervoor diverse digitale mindmamp software oplossingen ontstaan. Door gebruik te maken van (soms gratis) mindamp programma’s zoals Freemind, Mindmanager of iMindMap, kan de mindmap overzichtelijk blijven. Door het overzicht ontstaat meer ruimte voor het creëren van ideeën.

Digitale mindmaps werken erg eenvoudig en praktisch door diverse weergave-opties en het gemak van het delen. Zo kun je een mindmap direct na of zelfs tijdens de sessie omzetten in bijvoorbeeld een projectplan, takenlijst, PowerPoint of Word-document; op die manier kun je razendsnel overgaan tot actie en bevindingen terugkoppelen.

Live MindMapping

Een LiveMindMapper visualiseert via software op een scherm tijdens het brainstormproces de ideeën die de moderator losmaakt bij de deelnemers. Live MindMapping dus.

De ideeën worden eerst als losse topics op het beeld geplaatst. Vervolgens worden deze geclusterd en vastgemaakt aan het brainstormonderwerp. Tijdens de laatste fase kunnen ideeën geconcretiseerd worden in acties en prioriteiten.

Groot voordeel is dat je ter plekke met de aanwezigen bepaalt wat de prioriteiten zijn en bijvoorbeeld wie wanneer welke acties gereed moet hebben. Op deze manier ontstaat draagvlak bij de deelnemers.

Ervaring: Als de LiveMindMapper aan het einde van een brainstorm vraagt wie de mindmap na afloop wil ontvangen, steekt praktisch iedere deelnemer zijn hand op; het is immers hun eigen plaatje geworden.
Alexis van Dam Connection of Minds

Radiant Thinking

Mindmapping maakt gebruik van “radiant thinking”. Radiant thinking is een proces waarbij hersencellen verbinding maken met andere hersencellen. Door die verbinding te leggen onthoudt iemand beter. Hoe vaker men die verbinding als het ware bewandelt, hoe beter die persoon dingen onthoudt.

Denk aan een kind dat de tafel van 7 moet leren. Na de eerste keer de verbinding te hebben gelegd komt de tafel van 7 hem enigszins bekend voor. Na het 10 keer te hebben herhaald, onthoudt hij het sneller en beter.

Tijdens het brainstormen is dit proces ook aanwezig. Helaas worden ideeën tijdens brainstormen niet continu herhaald. Daarom is het handig de ideeën op te nemen in een mindmap. De mindmap is eigenlijk een schematisch diagram dat het pad weergeeft wat in je hersenen wordt behandeld.

Categorieën

Nieuws & InspiratieSuccesvol Brainstormen

Over MindCenter

MindCenter is een evenementenlocatie in Utrecht voor bijeenkomsten tot circa 150 personen. In het MindCenter is alles net even anders dan je gewend bent. Niet om het anders zijn, maar omdat wij vinden dat een andere aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

Bekijk onze ruimtes

Onze 4 gebieden

Meer Nieuws & Inspiratie

Brainstormen: het succes van de ruimtes

Een effectieve brainstorm sessie met 50 tot 150 personen... Het lijkt zo eenvoudig. Hoe belangrijk zijn de details van de ruimtes voor het succes?

De ruimte waarin een brainstormsessie plaatsvindt beïnvloedt de mate van creativiteit. Ook wordt de creativiteit beïnvloed door de afwisseling van ruimtes. Zo is het gebruik van verschillende ruimtes effectief om de “open” status vaker op een dag terug te laten keren en meerdere malen in de flow terecht te komen.

Het kiezen van de ruimte

Voordat mensen in een flow kunnen raken dient er een verbinding te zijn met elkaar en daarnaast het vertrouwen om vrijuit te brainstormen en te spreken. Begin hiervoor de bijeenkomst door elkaar te ontmoeten in een informele, warm aanvoelende ruimte.

Kies voor een ontspannen sfeer waar iedereen elkaar kan zien. Voorkom een lange gang of een L-zaal met niet zichtbare hoeken. De centrale opening kan in deze algemene ruimte staand gehouden worden. Is de opening langer dan "de magische 20 minuten" (zie andere post), kies er dan voor om te zitten in een (liefst andere) plenaire ruimte.

Heel veel locaties waar ik kom, liggen gewoon in de weg van een goed proces. Die stralen uit: heb nou alsjeblieft geen creatieve ideeën hier. En daar kom je dan ook op uit.
Karl Raats - spreker Creativiteit & innovatie

Verlaat het kantoor

Het is belangrijk om buiten de eigen werkomgeving te brainstormen. Verlaat het kantoor en zoek een locatie die over voldoende afwisselende ruimtes en professionele audiovisuele middelen beschikt.

Bovendien is het belangrijk om bij het brainstormen gewoontes te doorbreken.
aldus Sjoerd Weikamp (hoofdredacteur Eventbranche.nl).

Brainstorm locaties

Bij het kiezen van de juiste locatie is het belangrijk dat je geïnspireerd wordt als deelnemer en dat er voldoende creatieve subruimten zijn. De locatie dient een goede reden te geven om extern te brainstormen. Meestal met een eigen team. Echter, steeds vaker wordt ook bij relatiebijeenkomsten de verbinding opgezocht met interactieve workshops in subsessies.

Er zijn veel inspirerende locaties. Het wisselen tussen locaties werkt ook goed. Zo blijft het gewenste verrassingseffect bestaan. MindCenter verwijst bij overbezetting bijvoorbeeld wel eens naar collega locaties zoals Youmeet of CitySense en vise versa.

Mensen vragen mij soms wel eens... Frits, maar waar moeten we dat dan doen? Dan zal ik vanaf nu zeker MindCenter Vianen noemen.
Frits Wester – Journalist o.a. RTL

Categorieën

Nieuws & InspiratieSuccesvol Brainstormen

Over MindCenter

MindCenter is een evenementenlocatie in Utrecht voor bijeenkomsten tot circa 150 personen. In het MindCenter is alles net even anders dan je gewend bent. Niet om het anders zijn, maar omdat wij vinden dat een andere aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

Bekijk onze ruimtes

De 4 gebieden van MindCenter

Meer Nieuws & Inspiratie

Brainstorm Technieken

Brainstormen wordt binnen het bedrijfsleven veel gebruikt om oorzaken, doelen, strategieën en oplossingen te bepalen. Om het maximale resultaat uit een brainstormsessie te halen, bestaan er verschillende brainstormtechnieken. In dit artikel gaan wij in op de meest effectieve en succesvol gebleken brainstormtechnieken.

Heisessies verleden tijd?

Bij brainstormen denken nog steeds mensen aan een hutje op de hei. Voor een zogenaamde heisessie zijn
er inmiddels speciale locaties ingericht, dichtbij de snelweg en in het midden van het land. “We hoeven gelukkig niet meer naar de hei voor een inspiratiedag,” Aldus Amber Delno (Eventmanager Salesforce).

Volgens Kathalijne Soydan (Projectmanager HSMAI) zijn heisessies absoluut niet achterhaald. Het is wellicht niet de meest “sexy” term. Toch wordt het idee erachter nog altijd gebruikt binnen de zakelijke markt.

Traditionele brainstorm

Veel bedrijven maken effectief gebruik van de traditionele brainstormtechniek. Deze techniek wordt normaal gesproken uitgevoerd in groepen van 5 tot 15 personen. Om de brainstorm goed te laten verlopen heeft de traditionele brainstorm een aantal vuistregels. Zo is de hoeveelheid van de ideeën belangrijker dan de kwaliteit van de ideeën. Hierdoor is de keuze groot en is er dus nog veel ruimte om ideeën te optimaliseren.

Voor- en nadelen

De traditionele brainstorm heeft zo zijn voor- en nadelen. De voordelen zijn onder andere het verzamelen van veel informatie in een korte tijd en het creëren van teamspirit. Een nadeel is dat ideeën vaak meerdere malen worden herhaald waardoor er een ongestructureerd proces ontstaat. Ook is het bij deze methode onmogelijk meerdere personen tegelijk te laten spreken. Dit kan een beperking zijn voor de creativiteit.

Nominal Group techniek

De Nominal Group techniek is een variant op de traditionele brainstorm. Bij deze methode schrijven de deelnemers hun ideeën voor zichzelf op, waarna de ideeën besproken worden.

Tijdens de toelichting kunnen de deelnemers hun lijstje aanvullen wanneer zij weer op nieuwe ideeën komen. Dit versterkt de creativiteit doordat er de mogelijkheid is om gebruik te maken van andermans ideeën. Bovendien worden ideeën bij deze techniek niet vergeten doordat ze meteen genoteerd kunnen worden.

Vermijd discussies, toelichtingen en oh-ja-dat-heb- ik-ook-wel-eens-meegemaakt-verhalen. Het remt
het proces, de ideeënstroom en de groepsflow.
Hans den Dikken - Creativity facilitator

Brainsteps

Bij de Brainsteps “methode” wordt gebruik gemaakt van de Nominal Group techniek. Eerst krijgen de deelnemers de kans om 10 minuten na te denken over hun ideeën. Vervolgens formuleren ze de ideeën op papier en geven het aan de buurman/vrouw.

Door het verwisselen van ideeën kan men deze aanvullen en nieuwe ideeën opdoen. Na dit proces drie of vier keer te hebben herhaald kunnen de ideeën weer centraal besproken worden.

Excursie techniek

De Excursie techniek is een techniek die lichtelijk humoristisch is en voor een luchtige sfeer zorgt.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zijn ogen 2 of 3 minuten sluit en vervolgens op excursie gaat naar een plek waar hij of zij heen wil. Bijvoorbeeld een leuke excursie naar Hawaii.

Wanneer de deelnemers dit voor zichzelf hebben gedaan vertellen ze hun ervaring. Vervolgens gaat de deelnemer vertellen wat voor hem/haar de overeenkomst was tussen het probleem en de denkbeeldige excursie.

Door gebruik te maken van deze excursie techniek kan een probleem vanuit een ander perspectief worden opgelost dan wat eerder werd verwacht.

Storyboarding

Storyboarding is een proces waarbij de informatie over een probleem in een logische volgorde wordt opgeschreven.

Door de informatie in een logische context te plaatsen ontstaat er een samenhang tussen problemen waardoor ze tegelijk oplosbaar kunnen worden gemaakt. Dit wordt gedaan door de overeenkomsten tussen problemen zichtbaar te maken en na te denken over één oplossing die meerdere problemen kan verhelpen door de overeenkomst van de problemen op te lossen.

Storyboarding biedt een oplossing op vier vlakken: Problemen identificeren, ideeën genereren, organiseren en communiceren.

Freemind techniek

Deze techniek kwam naar voren in een interview met Jacco van den Berg (CEO Van den Berg training & advies). Op een bepaald moment wordt de brainstormsessie onderbroken met een pauze en verlaten de deelnemers de ruimte waarin zij zitten. Vervolgens blijven de ideeën die zij hebben opgeschreven achter en worden uitgewerkt door een nieuwe groep die voor de oude in de plaats komt.

In het boek “Het evenement dat niemand wil missen” van Erik Peekel wordt deze Freemind techniek als de Tafellakensessies beschreven, waarbij de ideeën op, je raadt het al, tafellakens worden geschreven.

Door met een “Tabula Rasa” (schone lei, onbeschreven blad) naar de ideeën van anderen te kijken kunnen de ideeën anders worden opgevat en vanuit een ander perspectief benaderd worden. Dit kan dus ook weer voor nieuwe ideeën zorgen.

Mindmapping

Brainstormen wordt vaak geassocieerd met mindmapping. Veel mensen klinkt deze term dan ook bekend in de oren. Mindmapping is gebaseerd op gezamenlijk visualiseren van ideeën, inzichten, meningen en argumenten. De communicatie wordt hierbij verbeterd. In deze uitgave gaan we kort in op de werkwijze en op de psychologie achter mindmapping (Radiant Thinking).

Meer over Mindmapping

Er is veel te vertellen over Mindmapping. Zoals de werkwijze, mindamp software, live mindmapping (met een mindmapper) en "Radiant Thinking" als het proces in de hersenen. Zie voor meer informatie ons losse artikel over MindMapping.

Categorieën

Succesvol Brainstormen

Over MindCenter

MindCenter is een evenementenlocatie in Utrecht voor bijeenkomsten tot circa 150 personen. In het MindCenter is alles net even anders dan je gewend bent. Niet om het anders zijn, maar omdat wij vinden dat een andere aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

Bekijk onze ruimtes

Onze 4 gebieden

Meer Nieuws & Inspiratie

    Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.